Onderliggende filosofie

 

 

Waar komt de gedachte, deze droom vandaan?

 

Als je het woord ‘bewustzijn’ in Van Dale opzoekt, krijg je als definitie

‘het vermogen tot besef’, ‘besef van een bepaalde gesteldheid’ en het ‘zintuiglijk besef’ en verder: “bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, ofwel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving”

Nemen we de oorsprong van het woord bewustzijn, namelijk bewust-zijn, nader onder de loep, dan zouden de hiervoor weergegeven omschrijvingen wel eens tekort kunnen schieten. Als dat zo is, dan omvat bewust-zijn meer dan wat wij doorgaans met ons beperkt waarnemingsvermogen kunnen bevatten.

Wat zou er gebeuren als wij ons ervan bewust worden dat het bewust-zijn veel meer omvat dan wij beseffen? En hoe kunnen we dit bredere bewust-zijn toelaten?

 

Er is in de laatste decennia een aanzienlijk aantal boeken verschenen dat uitgaat van een onzichtbaar energie-veld in het universum waar we als mensheid uit kunnen putten. Wij gaan er vanuit dat je toegang tot dit veld kunt krijgen door bijvoorbeeld je intuïtie zijn werk te laten doen. Dus rede en materie uitschakelen en je laten leiden door wat zich voor je ontvouwt. Als we dit toelaten, komt er een bron van wijsheid ter beschikking vanuit de oorsprong van ons universum. Een bron van wijsheid die in oude geschriften aangeduid wordt met ‘occulte wijsheid’ (‘verborgen wijsheid’) – is nog altijd te vinden. Deze geschriften liggen ten grondslag aan alle wereldreligies en grote filosofische stromingen.

 

In het universum is bewust-zijn de bron van alles wat zich manifesteert, op alle niveau’s. Dus ook van de niveau’s die wij doorgaans niet direct waarnemen. Door ons open te stellen voor deze bron, boren we scheppende (creatieve) krachten aan die in onze Westerse wereld nog vrijwel onbekend zijn. Als scheppend individu of collectief maak je op die manier contact met de oorspronkelijke blauwdruk van het universum om van daaruit echt vindingrijke creaties te laten ontstaan.

 

Wellicht komen we dan tot écht innovatieve oplossingen voor de problemen van vandaag de dag. Innovatief, omdat ze niet door ons vanuit de maakbaarheidsgedachte zijn verzonnen, maar omdat ze binnen ons eigen bewustzijn op ons liggen te wachten.

Copyright © 2020 - De Oorsprong