Leven en werken vanuit de Oorsprong

 

 

De Oorsprong is het allereerste, prille begin; het bron-verbonden oer- weten.

Zoals de bron van een rivier, of het eerste idee van een kunstenaar van waaruit zijn/haar creatie uiteindelijk gestalte krijgt.
Het is het begin van alle leven, ongeacht welke filosofie of religie je aanhangt.

Een allereerste begin waarin alle vormen besloten liggen, zonder dat wij dat met ons bewustzijn kunnen aanraken of maar het flauwste vermoeden hebben van de vele mogelijke verschijningsvormen.
er ligt een intelligentie aan ten grondslag die ons 'weten' te boven gaat, geen dwang kent en een flow bezit die vanzelfsprekend is.

Dus:
"Wie of wat ik ben, hangt af van wie of wat jij bent. De wereld is een deel van mij, net zoals ik onderdeel uitmaak van de wereld.
Wat met die wereld gebeurt, gebeurt op één of andere manier met mij."
Met "jij" wordt alles en iedereen bedoeld binnen het universum.

Niets is uitgesloten.

 

Deze samenleving is een vanzelfsprekendheid die je alleen kunt ervaren als je hart en hoofd met elkaar verbindt.
Als we afstemmen op deze intelligentie kan het de leidraad zijn die geen dwang kent maar een flow bezit die vanzelfsprekend is.
Het is een oervorm of wet die vele malen groter is dan ons denken kan overzien en is dienstbaar aan het geheel.
Het verbindt ons met alles en ook met de creatieve ruimte die het heeft om de eeuwig durende evolutie vorm te geven.

Als we ons op die manier afstemmen op de Oorsprong en niet bang zijn voor het niet-weten, leven we in verbondenheid met alles wat er is en wordt vanzelf zichtbaar wat er moet zijn.

Het is een kwestie van niet tegenhouden.

 

 

 

 

Copyright © 2020 - De Oorsprong